SHRINK SLEEVE

– etikete izrađene u obliku navlake, namotane u rolu ili izrezane pojedinačno
– primjena u mljekarskoj, kozmetičkoj, kemijskoj, prehrambenoj industriji te posebno u industriji pića
– sleeve etiketa se skuplja i oblikom prilagođava svakom obliku ambalaže (plastične bočice, plastične čašice….)
– dizajnerima omogućuje veliku slobodu dizajniranja te nudi kompletnu površinu ambalaže kao prostor za prijenos poruka
shrink