EU projekti

 

PROJEKT – INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA – SAJMOVI

Naziv projekta: Jačanje međunarodne konkurentnosti tvrtke HON-ING d.o.o.

Kratki opis projekta:
Dana 16.09.2019. godine sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. broj KK.03.2.1.16.0185 – Jačanje međunarodne konkurentnosti tvrtke HON-ING d.o.o..
Obzirom na izbijanje pandemije Covid 19 virusa, projekt je određeno razdoblje bio u mirovanju, a dana 15.09.2021. godine potpisan je Dodatak Ugovoru br.1 KK.03.2.1.16.0185.

Razdoblje provedbe projekta: 04. travnja 2019. do 04. prosinca 2022. godine

Glavne aktivnosti projekta:
– Nastup na sajmu RosuPack 2019 u Rusiji
– Nastup na sajmu FachPack 2019 u Njemačkoj
– Nastup na sajmu FachPack 2021 u Njemačkoj
– Nastup na sajmu Anuga FoodTech 2022 u Njemačkoj
– Nastup na sajmu FachPack 2022 u Njemačkoj
– Izrada promotivnog materijala za prezentaciju na međunarodnim sajmovima
– Upravljanje projektom i administracija
– Promidžba i vidljivost

Očekivani rezultati projekta:
– Povećana međunarodna konkurentnost tvrtke HON-ING predstavljanjem na 5 međunarodnih sajmova te ostvaren pristup novim inozemnim kupcima
– Osigurana kvalitetna promocija i vidljivost tvrtke na 5 međunarodnih sajmova
– Osigurano učinkovito upravljanje projektom

Ukupna vrijednost projekta: 1.488.309,85 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.258.861,95 kn
Dodijeljena bespovratna sredstva: 818.260,26 kn

Kontakt osoba za više informacija Željka Kašnar, +385 49 587 530; zeljka.kasnar@hon-ing.hr

Više na: www.strukturnifondovi.hr

Više na: https://mingor.gov.hr/uprava-za-programe-i-projekte-eu-europske-i-medjunarodne-poslove-7394/opkk-2014-2020/zatvoreni-pozivi/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-faza-2-referentna-oznaka-kk-03-2-1-16-24-kolovoza-2018/7662

 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke HON-ING d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju

Kratki opis projekta:

Dana 01.12.2021. godine sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. broj KK.11.1.1.01 – Jačanje konkurentnosti tvrtke HON-ING d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju.

Razdoblje provedbe projekta: 01. lipanj 2021. do 01. veljača 2023. godine.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti (elemente projekta):

E1: Uvođenje novih tehnoloških rješenja za povećanje proizvodnih kapaciteta te digitalizaciju i učinkovitost poslovnih procesa i organizacije

E2: Ulaganje u inovaciju procesa proizvodnje

E3: Ulaganje u inovaciju organizacije poslovanja

E4: Upravljanje projektom

E5: Promidžba i vidljivost

 

Očekivani rezultati projekta:

R 1.1: Ulaganjem u nove tehnologije ostvarena energetski učinkovitija proizvodnja uz povećani proizvodni kapacitet

R 1.2: Ostvarena učinkovitost resursa i smanjenje nastanka otpada prilikom proizvodnje

R 1.3: Nabavljen softver i stvoreni preduvjeti za optimizaciju proces proizvodnje i isporuke

R 1.4: Nabavljen softver i stvoreni preduvjeti za optimizaciju organizacije poslovanja

R 2.1: Optimizirani procesi proizvodnje korištenjem digitalnih tehnologija i uvedena nova metoda u procesu proizvodnje

R 3.1: Optimizirana organizacija poslovanja korištenjem digitalne tehnologije te uvedena nova metoda organizacije poslovanja

R4: Projekt uspješno proveden prema EU pravilima

R5: Projekt predstavljen javnosti i poboljšana reputacija tvrtke

Ukupna vrijednost projekta: 18.200.000,00 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 12.149.621,79 kn

Dodijeljena bespovratna sredstva: 4.857.605,14 kn

Kontakt osoba za više informacija Željka Kašnar, +385 49 587 530; zeljka.kasnar@hon-ing.hr

 

Više na: www.strukturnifondovi.hr

Više na: https://mingor.gov.hr/jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju-referentna-oznaka-kk-11-1-1-01/8188 

 

 

PROGRAM ESIF JAMSTVA (NN 62/16)
IZDAVATELJ JAMSTVA: Hrvatska agencija za malog gospodarstvo, inovacije i investicije, Ksaver 208, Zagreb
(HAMAG- BICRO)
KORISNIK JAMSTVA: Erste & Steiermaerkische S-leasing d.o.o., Zelinska 3, Zagreb
KRAJNJI PRIMATELJ JAMSTVA: HON-ING d.o.o., Vrankovec 11/B, Sveti Križ Začretje

Kratki opis projekta
Dana 27.05.2019. godine HON-ING d.o.o. je sklopio sa Erste & Steiermaerkische S-leasing – om d.o.o. Krovni ugovor o financiranju putem financijskog leasinga br.72168/19 u iznosu financiranja od 521.096,30 EUR.
Ugovor o financiranju je sklopljen na rok od 5 godina – 60 rata.
Dana 07.06.2019. godine HAMAG-BICRO I HON-ING d.o.o. su sklopili Ugovor o jamstvu na prvi poziv za financijski leasing i djelomičnoj subvenciji kamate u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ br.66/12516
Jamstvo je izdano 12.06.2019. godine do maksimalnog iznosa od 416.877,04 EUR.
Opis ulaganja
Nabava strojeva i opreme:
– Stroj za razrez i namatanje tip Serval 2
– Stroj za pregled i doctoring tip Baby Cat 4
– Tiskarski stroj za samoljepive etikete tip MARK ANDY
– Cilindri za tiskarski stroj za samoljepive etikete
– Uređaj za montiranje klišea tip Plate Mounter 600 ELS JM Heaford
– Parni tunel tip Steambox ECO