IML

– etikete izrađene od termostabilne PP folije
– koriste se za dekoraciju plastičnih posuda i čašica
– aplikacija etikete je u trenutku brizganja posude, te etiketa postaje sastavni dio stijenke ambalaže
– etiketa otporna na vlagu, hladnoću i grebanje
– etikete se koriste u prehrambenoj i kemijskoj industriji
iml