AL – POKLOPCI

– materijal koji se koristi je AL laminat koji je sa donje strane oslojen termo lakom radi mogućnosti varenja na čašice
– moguća isporuka u glatkom ili reljefnom obliku
– glavna primjena u prehrambenoj i mljekarskoj industriji

al poklopci